در این قسمت می توانید فیلم آموزش پخت شاورما که توسط خانم کامیار در برنامه به خانه بر می گردیم آموزش داده شده است را دریافت نمایید.