در این قسمت می توانید فیلم آموزش پخت کباب مرغ لقمه ای که توسط خانم صرافا در برنامه به خانه بر می گردیم آموزش داده شده است را دریافت نمایید.