کتاب آموزش ترفندهای Word 2013 بر خلاف سایر کتاب های آموزشی در زمینه نرم افزار Word، به تشریح عملیات هایی پرداخته است که کمتر به آن ها اشاره شده ولی کارایی بسیار زیادی در امور نگارشی دارند.