این مجموعه شامل ۲۱۰ تصویر با کیفیت حرفه ای و جذاب با موضوع بارگذاری یا Loading می باشد که می توان در زمینه های متنوع از آن ها استفاده کرد.