آرشیو مربوط به تگ : محمد مهرتاش

کتاب ماتریس در اکسل ۲۰۱۳ ، نوشته محمد مهرتاش

کتاب ماتریس در اکسل ۲۰۱۳ ، نوشته محمد مهرتاش

کتاب پیش رو به معرفی چهار تابع که مربوط به ماتریس می باشند پرداخته است. این توابع در بخش Math & Trig قرار دارند. از جمله کاربردهای این توابع به محاسبه ماتریس معکوس، ضرب ماتریس ها و دترمینان می توان اشاره کرد.

کتاب توابع مالی پرکاربرد اکسل ۲۰۱۳ ، نوشته محمد مهرتاش

کتاب توابع مالی پرکاربرد اکسل 2013 ، نوشته محمد مهرتاش

نویسنده کتاب قصد معرفی تعدادی از توابع و فرمول های مالی پرکاربرد اکسل که در زمینه حسابداری بسیار مورد استفاده قرار می گیرند را دارد.

کتاب آموزش کاربرد اکسل ۲۰۰۷ در حسابداری ، نوشته محمد مهرتاش

کتاب آموزش کاربرد اکسل 2007 در حسابداری ، نوشته محمد مهرتاش

این کتاب بیشتر به توضیح و آموزش ابزارهای اکسل ۲۰۰۷ می پردازد و شامل مثال هایی در مورد این ابزارها می باشد، اما تمرین های مربوط به رشته حسابداری در این کتاب کم است.