این اسلایدها منبعی مناسب به زبان پارسی برای تدریس اساتید رشته‌ی کامپیوتر و جزوه‌ای کامل جهت مطالعه درس شبکه های کامپیوتری برای دانشجویان گرامی می باشد.