در این کتاب ۱۰۰ مدل کلاه بافتنی و قلاب بافی آموزش داده شده که الگوهای آن ها توسط یک تیم محبوب در زمینه هنر و صنعت ایجاد شده است.