آرشیو مربوط به تگ : مسعود طاهری

کتاب آشنایی با Shortcut های مهم و کاربردی در SQL Server 2012 ، نوشته مسعود طاهری

کتاب آشنایی با Shortcut های مهم و کاربردی در SQL Server 2012 ، نوشته مسعود طاهری

این کتاب Shortcut های مهم و کاربردی جهت کار با Management Studio در SQL Server 2012 را در اختیار شما قرار می دهد.

کتاب جنون سرعت در SQL Server 2012 ، نوشته مسعود طاهری

کتاب جنون سرعت در SQL Server 2012 ، نوشته مسعود طاهری

در این کتاب سعی شده است به این سؤال که “چگونه با ایندکس گذاری حرفه ای سرعت Database و گزارشات را به اوج برسانیم؟” پاسخ داده شود.