آرشیو مربوط به تگ : مسلم حقیقیان

کتاب پیدا کردن پورت های باز روی ویندوز و مسدود کردن آن ها ، نوشته مسلم حقیقیان

کتاب پیدا کردن پورت های باز روی ویندوز و مسدود کردن آن ها ، نوشته مسلم حقیقیان

این کتاب به چگونگی شناسایی پورت های باز پرداخته و سعی نموده خواننده را با شیوه مسدود کردن آن ها آشنا سازد.

کتاب “هک و امنیت در سیستم عامل ویندوز فقط در دسترسی های فیزیکی”

کتاب "هک و امنیت در سیستم عامل ویندوز فقط در دسترسی های فیزیکی"

در میان فناوری های عصر جدید، جایگاه علوم کامپیوتر و نقش آفرینی آن در تمام زمینه ها بر همگان معلوم است و این در حالیست که هر روز عمق و گستردگی بیشتری پیدا می کند.