آرشیو مربوط به تگ : مقالات مهندسی عمران

مقاله “آشنایی با گچ ساختمانی”

مقاله "آشنایی با گچ ساختمانی"

گچ از جمله مصالحی است که در صنایع ساختمان سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و به علت ویژگی هایی که دارد از زمان های قدیم در امر ساختمان سازی مورد مصرف داشته است.

مقاله “تشریح کامل مراحل پی سازی”

مقاله "تشریح کامل مراحل پی سازی"

پی وسیله ای است که بار و فشار وارد از نقاط مختلف ساختمان و همچنین بارهای اضافی را به زمین منتقل می کند.