با توجه به میزان علاقه مردم به درمان های زیبایی، آگهی های متفاوتی نیز برای جلب نظر و اعتماد مردم به چشم می خورد که هر کدام به نوعی وسوسه کننده است یکی ازاین آگهی ها “ردیف کردن دندان ها در یک جلسه بدون ارتودنسی” است.