وحشت شبانه با کابوس فرق دارد. برخلاف کابوس، وحشت شبانه به معنای رؤیاهای ترسناک نیست. در این اختلال فرد به ناگهان با حالت اضطراب شدید از خواب می پرد، دچار وحشت می شود، نفس نفس می زند، ضربان قلب وی به شدت افزایش می یابد.