آرشیو مربوط به تگ : مهندسی نرم افزار

فیلم آموزش رسم نمودار Use Case سیستم ATM (دستگاه خودپرداز)

فیلم آموزش رسم نمودار Use Case سیستم ATM (دستگاه خودپرداز)

فیلم آموزشی که در این بخش ملاحظه می کنید رسم نمودار Use Case سیستم ATM (دستگاه خودپرداز) را شرح داده است.

فیلم آموزش UML

فیلم آموزش UML

در این فیلم آموزشی نمودارهای Communication ، Class ، Use Case ، Activity و Sequence شرح داده شده است.