آرشیو مربوط به تگ : مهندس امیدی

جزوه تأسیسات الکتریکی ساختمان – مهندس امیدی

جزوه تأسیسات الکتریکی ساختمان - مهندس امیدی

مطالب ارائه شده در این جزوه، علاوه بر لحاظ شدن در طراحی، باید از نظر مطابقت اجرا با طراحی نیز بررسی شود. در جزوه حاضر سعی شده ترتیب مطالب تا حد امکان مطابق با چک لیست و ترتیب اجرای کار باشد.

جزوه “طراحی معماری پروژه های مسکونی” استاد امیدی

جزوه "طراحی معماری پروژه های مسکونی" استاد امیدی

در طراحی معماری پروژه های مسکونی باید به نکات و مسائلی از قبیل جانمایی مجموعه، دسترسی ها، اقلیم، اشراف، سیمای شهری، تناسب و عملکرد فضاها و بسیاری مورد دیگر توجه کرد.