آرشیو مربوط به تگ : مواد غذایی

آنفلوآنزا را با این مواد غذایی مغلوب کنید

آنفلوآنزا را با این مواد غذایی مغلوب کنید

آنفلوآنزا بیماری ویروسی است که دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی را درگیر می‌کند. این بیماری عفونی در فصول سرد شایع‌ تر است. برخی بر این باورند که تجمع انسان‌ها در محیط‌ های سربسته در فصل سرما موجب شیوع آن می‌شود.

کتاب مدیریت آلرژی در غذا ، نوشته Benrejeb و Boye

کتاب مدیریت آلرژی در غذا ، نوشته Benrejeb و Boye

کتاب “مدیریت آلرژی در غذا” به‌طور جامع به منابع آلاینده‌های آلرژی‌زا در مواد غذایی اشاره دارد.