تغذیه سالم می‌تواند موجب برطرف شدن استرس و اضطراب‌ شود. تقریباً همه ما می‌ دانیم نوع تغذیه روی سلامت روحی انسان‌ ها مؤثر است و کشمکش‌ های درونی می‌توانند الگوهای غذایی ما را تغییر دهند، اما تغذیه سالم می‌تواند موجب برطرف شدن استرس و اضطراب‌ های درونی شود.