زیتون پرورده، گونه‌ای چاشنی تهیه‌ شده از زیتون و مواد دیگر است. زیتون پرورده ویژه استان های گیلان و زنجان و علی الخصوص شهرستان های رودبار و طارم می باشد.