در این بخش می توانید فیلم آموزش درست کردن نان خامه ای که در تاریخ ۱۶ دی ۱٣۹۲ توسط خانم امیری در برنامه به خانه بر می گردیم ارائه شده است را دریافت نمایید.