در این مجموعه ۶ قطعه فیلم کوتاه قرار دارد که شما را با امکانات و کاربردهای مختلف نرم افزار Skype آشنا می سازد.