نویسندگان در ویرایش دوم کتاب راهنمای برنامه‌ نویسی OpenGL ES 3.0 زبان سایه‌ زنی را کاملاً پوشش می‌ دهند.