وقتی در روزهای طولانی مریضی گوشه‌‌ خانه یا بیمارستان افتاده باشید دوست دارید کسی از دوستان و بستگانتان سراغتان را بگیرد.