در این بخش می توانید فیلم آموزش پخت خورشت کنگر و سوفله گیلاس که توسط خانم دهنون در برنامه به خانه بر می گردیم آموزش داده شده است را دریافت نمایید.