کتاب مورد نظر با عنوان آموزش ، قابلیت و ترفندهای ویندوز ۸ است که شامل بخش های مختلف می باشد