در این قسمت می توانید فیلم آموزش پخت کوفته آرد نخودچی که در تاریخ ٠۴ خرداد ۱٣۹٣ توسط خانم فشنگچی در برنامه به خانه بر می گردیم آموزش داده شده است را دریافت نمایید.