آرشیو مربوط به تگ : پردازش تصویر

کتاب پردازش تصویر و تشخیص الگو

کتاب پردازش تصویر و تشخیص الگو

تکنیک‌ ها و برنامه‌ های کاربردی در زمینه‌ پردازش تصویر و تشخیص الگو رشد بی‌ سابقه‌ ای پیدا کرده‌ اند. این کتاب آخرین تحولات در این زمینه و همچنین توضیحاتی روشن از اصول اساسی و جدیدترین برنامه های کاربردی را ارائه می‌ دهد.

کتاب شروع پردازش تصویر دیجیتال

کتاب شروع پردازش تصویر دیجیتال

از زمان ظهور عکاسی دیجیتال، فرآیند پردازش‌ های بعدی تصاویر مقدور شده است. اگرچه برای انجام آن باید یک کارآموز هنری دیجیتال بود.

کتاب پردازش تصویر دیجیتالی با استفاده از MATLAB

کتاب پردازش تصویر دیجیتالی با استفاده از MATLAB

این کتاب منبعی مناسب در زمینه پردازش تصویر و مبحث بینایی کامپیوتری است. کتاب حاضر جزء اولین آموزش هایی است که رفتاری متعادل از اصول پردازش تصویر و یک معرفی‌ نامه از نرم‌ افزارهای اصلی به کاربرده شده در زمینه پردازش تصویر را ارائه می‌ دهد.