هپاتیت از نظر لغوی به معنای التهاب کبد است و بر اثر عوامل مختلف از جمله بسیاری از داروها، ویروس های مختلف، بیماری‌ های خود ایمنی و بیماری‌ های ژنتیکی پدید می آید.