در صورتی که در یک میهمانی از کنسرو تن ماهی استفاده کرده‌اید، قبل از ریختن قوطی‌ های خالی داخل سطل زباله کمی دست نگه دارید.