اگر با خطاهای برنامه ‌نویسی کامپیوتر برخورد کرده‌اید و به دنبال راهنمای کوتاهی برای توضیح در مورد یاد گرفتن این هنر هستید، این مقاله دقیقاً چیزی است که به دنبال آنید.