حجت الاسلام محسن عباسی ولدی از اساتید حوزه علمیه قم و محقق و نویسنده می باشند. شاید ایشان را با برنامه گلبرگ در تلویزیون بیشتر بشناسید.