در این بخش می خواهیم بررسی کنیم که چگونه می توان در آشپزخانه خود با پوست پرتقال محلولی موثر و در واقع شوینده‌ ای قوی و ارزان درست کنیم.