کتاب حاضر ، چگونگی پیدا کردن اتوماتیک درایورهای سخت افزاری در سیستم عامل ویندوز را با استفاده از نرم افزار Driver Magician آموزش می دهد.