با مطالعه این کتاب می توانید چگونگی ایجاد وب سایت های پویا با استفاده از PHP، MySQL و آپاچی را در یک زمان کوتاه یاد بگیرید.