این کتاب که برای سطح مبتدی است، کار با CMS نیوک ۸٫۳ را به زبانی ساده و کاربردی آموزش داده است.