همانند اکثر مردم بر این باوریم که داشتن دهان و دندانی سالم بسیار مهم است. دندان‌ها علاوه بر تأثیری که در زیبایی صورت و زیباتر کردن لبخند ما دارند، نقش مهمی در امر گوارش بر عهده دارند.