مایکروسافت سیستم سنتر در حقیقت یک مجموعه از محصولات مدیریتی مایکروسافت است که برای کمک به مدیران آی تی سازمان ها برای مدیریت بهتر سیستم های سرور و کلاینت در شبکه های تحت این سیستم عامل طراحی شده است.