آرشیو مربوط به تگ : کتاب آموزش فارسی اوراکل

کتاب “لغت نامه اوراکل ۱۰g”

کتاب "لغت نامه اوراکل 10g"

این کتاب لغات و اصطلاحاتی که برای کار با پایگاه داده اوراکل نیاز می باشد را تشریح کرده است و می تواند برای تسلط بیشتر روی این پایگاه داده بسیار تأثیرگذار باشد.

کتاب آموزش پایگاه داده Oracle

کتاب آموزش پایگاه داده Oracle

همانطور که می دانید اوراکل بزرگترین برنامه ساخت پایگاه داده و بانک اطلاعاتی می باشد.