کتاب حاضر به شما کمک می کند تا بتوانید با سهولت بیشتری با نرم افزار Audition CS6 کار کنید و از تمامی امکانات موجود در این نرم افزار بهره مند شوید.