این کتاب راهنمای جامعی می باشد که اطلاعات لازم در مورد iOS 7 ، iPhone 4 ، iPhone 4S ، iPhone 5 ، iPhone 5c و iPhone 5s را در اختیار شما قرار می دهد.