این کتاب از بهترین راهنماهای برنامه نویسی PL/SQL اوراکل می باشد که ویژگی ها و قابلیت های برنامه نویسی PL/SQL از طریق پایگاه داده اوراکل ۱۲C را ارائه نموده است.