این کتاب ترفندهایی را به شما آموزش می دهد که بتوانید با گوشی های اندروید خود به شبکه اینترنتی (فروشگاه پلی) وارد شوید.