آرشیو مربوط به تگ : کتاب درباره امنیت شبکه

کتاب “کمی درباره امنیت شبکه”

کتاب "کمی درباره امنیت شبکه"

امنیت شبکه، پردازه ای است که طی آن یک شبکه در مقابل انواع مختلف تهدیدات داخلی و خارجی امن می شود. این کتاب اشاره ای گذرا به مفاهیم امنیت شبکه دارد.

ادامه مطلب

کتاب امنیت در شبکه های اجتماعی

کتاب امنیت در شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی، گونه ای از وب سایت های اینترنتی هستند که افراد، گروه ها و سازمان ها، در آن ها پیرامون یک یا چند ویژگی مشترک گردهم می آیند و محتواهای خود را با یکدیگر به اشتراک می گذارند.

ادامه مطلب