آرشیو مربوط به تگ : کتاب ریاضیات گسسته

کتاب حل تمرین ریاضیات گسسته ، ویرایش ششم

کتاب حل تمرین ریاضیات گسسته ، ویرایش ششم

ویرایش ششم کتاب “حل تمرین ریاضیات گسسته” طریقه حل تمرینات این درس را برای دانشجویان علوم کامپیوتر و ریاضیات ارائه می دهد.

ادامه مطلب

کتاب آشنایی با ریاضیات گسسته

کتاب آشنایی با ریاضیات گسسته

این کتاب ابتدا به شکل مختصر مقدمه ای بر ریاضیات گسسته را برای دانشجویان علوم کامپیوتر و ریاضیات ارائه می دهد. کتاب حاضر از جمله کتب مرجع درس ریاضی گسسته به شمار می رود.

ادامه مطلب