این کتاب نقطه شروعی ایده‌ آل برای درک قوی از اصول ++C محسوب می‌ شود. ++C یک زبان برنامه نویسی شی‌ گرا می‌ باشد که عموماً توسط برنامه‌ نویسان مشتاق و پرتلاش انتخاب می‌ شود.