آرشیو مربوط به تگ : کتاب نجوم شناسی

کتاب مقدمات کیهان شناسی ، نوشته شهرام طالعی

کتاب مقدمات کیهان شناسی ، نوشته شهرام طالعی

کیهان شناسی به مطالعه عالم می پردازد. در واقع کیهان شناسی شاخه ای از علم ستاره شناسی است که ساختار جهان را مطالعه می کند.

کتاب صورت های فلکی آسمان به زبان پارسی

کتاب صورت های فلکی آسمان به زبان پارسی

صورت‌ فلکی یا پیکر آسمانی، از دیدگاه زمینی به شکل ویژه ای مانندسازی و نام‌گذاری شده‌ است. در واقعیت سه بعدی، ستارگان یک پیکر آسمانی لزوماً به هم نزدیک نیستند و پیوندی به هم ندارند.