انقلاب دیجیتالی به شیوه های مختلفی بر همه حوزه ها تاثیر داشته است و بر اثر این تحول عظیم تغییرات مهم فراوانی را در زندگی روزمره خود شاهد بوده ایم.