این راهنمای جامع و کاربردی، روش های خواندن، نوشتن و اشکال زدایی اسکریپت های Z shell ساده و پیچیده را ارائه می دهد.