اگر به دنبال کسب درآمد از طریق اینترنت و راهکار های کسب و کار الکترونیک هستید مطالعه این کتاب می تواند برای شما سودمند واقع گردد.