کتاب «آموزش علوم با مودل ۲.۰» راهنمایی و ترفندهای لازم برای آموزش علوم مختلف با استفاده از نرم افزار مدیریت محتوای تحت وب “مودل” را ارائه می دهد.

ادامه مطلب