این راهنمای جیبی، برای هر دو نسخه پایتون ۳.۴ و ۲.۷ به روز شده و مرجعی کامل می باشد. قبل از مطالعه این کتاب، باید اطلاعات مختصری در رابطه با انواع پایتون داشته باشید.

ادامه مطلب