این کتاب به بررسی و تشریح ابعاد مختلف سیستم عامل های BSD پرداخته است و خواننده را با این نوع سیستم عامل آشنا می سازد.